/

Vis neîmplinit

Pe Alex Ștefănescu, istoric și critic literar, l-am cunoscut cu decenii în urmă, citindu-i textele de critică de întâmpinare – atât de utile – publicate în România literară. Texte inconfundabile prin selecția făcută, dar, mai cu seamă,

1 2 3 6